‘Heerlijk Leven’ – biografie van een Limburgse familie – gepresenteerd

‘Luijten’ is een bekende familienaam in Limburg. Op zaterdag 12 november jongstleden werd in het Centre Céramique te Maastricht het boek van Peter Luijten, ‘Heerlijk Leven’, gepresenteerd. Het is het verhaal van vier eeuwen familie Luijten in Zuid-Limburg.

Het verhaal speelt zich vanaf 1870 af in Wyck/Maastricht en aangezien veel familieleden in die tijd gingen werken bij de Société Céramique, was de locatie voor de presentatie van het boek geen toevallige. Maar vóór 1870 speelt het verhaal zich af in de dorpen van Zuid-Limburg, vooral in Geleen, Lutterade, Krawinkel, Munstergeleen, Limbricht, Hoensbroek, Geulle, Oensel en Beek.  Vandaar de prominente aanwezigheid van P. Boselie, archivaris van Sittard-Geleen, die in zijn toespraak  Entgen Luijten memoreerde, die de twijfelachtige eer ten deel valt dat zij de laatste vrouw op Nederlandse bodem is die als heks werd veroordeeld. Ook vermeldde hij de Geleense Heilige pater Karel, zoon van  het echtpaar Houben-Luijten. Hij prees de uitgave om zijn opzet. ‘Heerlijk Leven’ biedt niet alleen genealogische data. Het geeft het verhaal achter de data. En daarmee krijgt het boek het karakter van een regionale biografie. Wie het wel en wee van de familie Luijten door de eeuwen heen leest, leest in feite het verhaal van de ‘gewone’ Limburger. Het verhaal over  – bijvoorbeeld – de omschakeling van een agrarische samenleving naar een industriële, beeldend verteld aan de hand van de Luijtens-tak die in Wyck (Maastricht) neerstreek en daar generaties lang arbeiders en arbeidsters aan de aardewerkfabriek Céramique leverde. Bovenal wordt duidelijk dat de personages zich door de eeuwen heen ontwikkelden van eenvoudige horige landarbeiders, tot zelfstandige, zelfbewuste burgers die leerden hun eigen keuzes te maken. Een boek dat op de Limburgse boekenplank niet mag ontbreken.

‘Heerlijk Leven’ telt 384 pagina’s, is rijk geïllustreerd en heeft een harde kaft. U kunt het boek bestellen door overmaking van € 31,60 (€27,95 plus 3,65 verzendkosten) op NL52 INGB 0009 678 229 t.n.v. P.H. Luijten te Tilburg met vermelding van uw postadres.

Of via de boekhandel (Peter Luijten, Heerlijk Leven, Luijten in Zuid-Limburg 1550-1950, Tilburg 2016, ISBN 978-90-825685-0-9).

HEERLIJK LEVEN – EEN FAMILIE-VERHAAL OVER VIER EEUWEN LUIJTEN IN ZUID-LIMBURG

Binnenkort verschijnt ‘Heerlijk Leven’, een uniek boek over een familie in Zuid-Limburg van 1550 tot 1950. Het boek biedt méér dan alleen harde data zoals de 80 pagina’s afstammingslijsten met namen, geboorte, huwelijk en overlijden. Het boek bevat 290 pagina’s tekst en afbeeldingen, waarin de personages worden geportretteerd tegen het decor van de tijd waarin zij leefden.

Auteur Peter Luijten (65) is geboren en getogen in Maastricht. Hij studeerde Duitse taal en letterkunde aan Fontys Hogescholen en tolk-vertaler aan de Hogeschool Utrecht. Naast een loopbaan in het onderwijs en bij de overheid, maakte hij deel uit van historische onderzoekteams en werkte hij mee aan de totstandkoming van tal van boeken. Zijn grote belangstelling voor geschiedenis, met name voor die van zijn eigen familie, brachten hem bij nog onbekende familieleden en naar archieven verspreid over het land. Niet alleen wilde hij weten wie zijn familieleden en voorouders waren en zijn, maar ook: wat voor mensen waren het? Hoe leefden zij? Wat bracht hen ertoe zo te leven? Hoe wisten zij zich te handhaven? Waarom verankerden zij zich in Zuid-Limburg? Daarvoor kwamen veel eeuwenoude documenten op tafel. Om die te kunnen lezen leerde hij paleografie aan het Rijksarchief van Groningen. Het resultaat van dertig jaar speuren wordt nu in ‘Heerlijk Leven’ aangeboden.

‘Heerlijk Leven’ speelt zich af in de landelijke dorpen van Zuid-Limburg, in Maastricht en in het bijzonder in Wyck. De lezer maakt kennis met markante momenten in hun levens: met emoties en strijd, tot nu toe onontdekte gebeurtenissen, intriges en gruweldaden, geluk en verdriet, gezinsvorming en misère, met leven en dood. Dit alles tegen de achtergrond van gebeurtenissen in hun leefomgeving, in hun tijd. Leefomstandigheden en machtsverhoudingen komen indringend in beeld. De beschreven familie staat hierdoor model voor hun tijdgenoten uit alle generaties in Limburg tot aan 1550 toe. Daarom gaat dit boek niet alleen over deze ene familie, maar over Limburg en de families die er van oudsher wonen en geworteld zijn. Onbewust gaat de lezer zich afvragen, hoe heerlijk hun tijd wel was, en hoe heerlijk onze tijd anno 2016 is. Bovenal wordt duidelijk dat de personages zich door de eeuwen heen ontwikkelden van eenvoudige horige landarbeiders, tot zelfstandige, zelfbewuste burgers die leerden hun eigen keuzes te maken. Een boek dat op de Limburgse boekenplank niet mag ontbreken.

‘Heerlijk Leven’ wordt gepresenteerd op 12 november a.s. in het Centre Céramique Maastricht. Hierbij aanwezig zijn is mogelijk, mits tijdig aangemeld via info@skrpt.nl. Ontvangst 14:00 uur, aanvang 14:30 uur met korte lezingen, waarna uitreiking van de eerste exemplaren en het door aanwezigen in ontvangst nemen van al bestelde exemplaren.

Het boek verschijnt nu in beperkte oplage en is voor € 27,95 te bestellen met behulp van het bestelformulier dat u hierboven aantreft onder ‘contact’.