HEERLIJK LEVEN – EEN FAMILIE-VERHAAL OVER VIER EEUWEN LUIJTEN IN ZUID-LIMBURG

Binnenkort verschijnt ‘Heerlijk Leven’, een uniek boek over een familie in Zuid-Limburg van 1550 tot 1950. Het boek biedt méér dan alleen harde data zoals de 80 pagina’s afstammingslijsten met namen, geboorte, huwelijk en overlijden. Het boek bevat 290 pagina’s tekst en afbeeldingen, waarin de personages worden geportretteerd tegen het decor van de tijd waarin zij leefden.

Auteur Peter Luijten (65) is geboren en getogen in Maastricht. Hij studeerde Duitse taal en letterkunde aan Fontys Hogescholen en tolk-vertaler aan de Hogeschool Utrecht. Naast een loopbaan in het onderwijs en bij de overheid, maakte hij deel uit van historische onderzoekteams en werkte hij mee aan de totstandkoming van tal van boeken. Zijn grote belangstelling voor geschiedenis, met name voor die van zijn eigen familie, brachten hem bij nog onbekende familieleden en naar archieven verspreid over het land. Niet alleen wilde hij weten wie zijn familieleden en voorouders waren en zijn, maar ook: wat voor mensen waren het? Hoe leefden zij? Wat bracht hen ertoe zo te leven? Hoe wisten zij zich te handhaven? Waarom verankerden zij zich in Zuid-Limburg? Daarvoor kwamen veel eeuwenoude documenten op tafel. Om die te kunnen lezen leerde hij paleografie aan het Rijksarchief van Groningen. Het resultaat van dertig jaar speuren wordt nu in ‘Heerlijk Leven’ aangeboden.

‘Heerlijk Leven’ speelt zich af in de landelijke dorpen van Zuid-Limburg, in Maastricht en in het bijzonder in Wyck. De lezer maakt kennis met markante momenten in hun levens: met emoties en strijd, tot nu toe onontdekte gebeurtenissen, intriges en gruweldaden, geluk en verdriet, gezinsvorming en misère, met leven en dood. Dit alles tegen de achtergrond van gebeurtenissen in hun leefomgeving, in hun tijd. Leefomstandigheden en machtsverhoudingen komen indringend in beeld. De beschreven familie staat hierdoor model voor hun tijdgenoten uit alle generaties in Limburg tot aan 1550 toe. Daarom gaat dit boek niet alleen over deze ene familie, maar over Limburg en de families die er van oudsher wonen en geworteld zijn. Onbewust gaat de lezer zich afvragen, hoe heerlijk hun tijd wel was, en hoe heerlijk onze tijd anno 2016 is. Bovenal wordt duidelijk dat de personages zich door de eeuwen heen ontwikkelden van eenvoudige horige landarbeiders, tot zelfstandige, zelfbewuste burgers die leerden hun eigen keuzes te maken. Een boek dat op de Limburgse boekenplank niet mag ontbreken.

‘Heerlijk Leven’ wordt gepresenteerd op 12 november 2016 in het Centre Céramique Maastricht. Hierbij aanwezig zijn is mogelijk, mits tijdig aangemeld via info@skrpt.nl. Ontvangst 14:00 uur, aanvang 14:30 uur met korte lezingen, waarna uitreiking van de eerste exemplaren en het door aanwezigen in ontvangst nemen van al bestelde exemplaren.

Het boek verschijnt nu in beperkte oplage en is voor € 27,95 te bestellen met behulp van het bestelformulier dat u hierboven aantreft onder ‘contact’.